MG_01
Mercurius Gallobelgicus
Bergen op Zoom,

´Kaerte. Van Bergen op Zoom. Steenbergen ende de Neuwe fortificatien gemaeckt tot beurijdinge van ´t Landt van der Tolen. in t jaar 1628´,
1628, Frankfurt/Main, S. Latomi